Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm
17.2.2017

Riskli Alanlarda Kentsel DönüşümÜlkemizde pek çok binanın mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik olarak yetersiz olduğu ve binaların başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı risk taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu dayanıksız binalar ne yazık ki birçok  mahallede ve semtlerde toplu olarak bulunmaktadır. Bazı mahallelerin yada semtlerin neredeyse %70’i -%80’i kaçak veya dayanıksız yapılardan oluşmaktadır. Bu gerekçeler sebebiyle daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde hayatlarımızı sürdürebilmek için Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm projeleri geliştirilmiştir.

Riskli alanda kentsel dönüşüm Bakanlar Kurulunca verilen riskli alan kararının Resmi Gazetede ilanı ile başlar. İlk yapılması gereken riskli alanın çevresi de göz önünde bulundurularak imar planlarının yenilenmesidir. Riskli yapı dönüşümlerinde olduğu gibi zamanında ve doğru kentsel dönüşüm için Riskli Alan Kentsel Dönüşümlerinde de mutlaka işin uzmanı olan Kentsel Dönüşüm Danışmanından destek alınmalıdır.

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm projelerinin uygulanması ile ekonomik ömrünü tamamlanmış olan, yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıyan binalardan ve yaşamınızı daha sağlıklı bir çevrede, sosyal alanları olan güvenli binalarda sürdürebilmemizi sağlamaktadır.

WhatsApp
-->